Kucharscy KC-Menadżer

cena netto: 10 000,00 zł
brutto: 12 300,00 zł

Analiza danych i zarządzanie siecią sklepów

Przedstawiamy Państwu nowoczesny, unikalny system zarządzania siecią sklepów. Oprogramowanie KC-Menadżer pozwala w prosty sposób ewidencjonować sklepy, gromadzić i analizować dane napływające z sieci sklepów a także centralnie sterować kartoteką towarów.

Nowoczesne, spójne rozwiązanie

System KC-Menadżer a także współpracujące z nim oprogramowanie dla sklepów KC-Market to nowoczesne, skalowalne i otwarte rozwiązania dla systemu Windows. Wszystkie elementy systemu zostały zintegrowane, aby przy niewielkim nakładzie pracy osiągnąć maksimum korzyści.

Kompleksowa odpowiedź na potrzeby

Projektując system wzięliśmy pod uwagę szeroki wachlarz potrzeb organizacji zarządzających sieciami sklepów własnych oraz licencyjnych. Współpraca z firmami o wieloletnim doświadczeniu pozwoliła precyzyjnie zdefiniować kształt proponowanych rozwiązań. Ogromne możliwości konfigurowania pozwalają w szerokim zakresie dostosować system do konkretnego profilu biznesowego sieci. Dzięki takiej elastyczności KC-Menadżer pozwala zarówno precyzyjnie zarządzać małą siecią, jak i gromadzić dane z tysięcy sklepów.

Podstawowe cechy systemu

Wykorzystanie nowoczesnych, skalowalnych technologii KC-Menadżer pracuje w oparciu o system operacyjny Windows. W zależności od potrzeb mogą być wykorzystywane różne wersje systemu, od prostych Windows 98 w najmniejszych instalacjach aż po Windows 2000 Datacenter w centralach dużych sieci. Windows jest obecnie najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie i ustanawia standardy obsługi komputera. Powszechna znajomość środowiska Windows powoduje znaczne obniżenie kosztów wdrożenia oraz utrzymania. Jako bazę danych zastosowano MS SQL Server. Pozwoliło to osiągnąć wysoką wydajność oraz stabilność pracy systemu. Zależnie od potrzeb KC-Menadżer może współpracować z wszystkimi wersjami bazy, aż po najbardziej rozbudowaną Enterprise. Standardowo program dostarczany jest z bazą danych MS SQL Server 2000 Desktop Engine. Dzięki dużym możliwościom skalowania rozwiązań w warstwie systemowej i bazodanowej oraz definiowalnym schematom agregacji danych system może rosnąć wraz z użytkownikiem i obsługiwać sieci składające się z tysięcy sklepów. Otwarta architektura - łatwy dostęp do danych Dzięki wykorzystaniu otwartych technologii jak Windows oraz SQL Server oprogramowanie KC-Menadżer umożliwia łatwą wymianę danych z innymi aplikacjami. Każdy raport można bezpośrednio z ekranu przesłać faksem. Jednym kliknięciem myszki można przenieść wyniki pracy do programów biurowych MS Word i MS Excel. Dzięki otwartej strukturze bazy danych wykorzystując program MS Access można projektować własne raporty.

Uniwersalność - definiowalny profil biznesowy.

Uniwersalność systemu KC-Menadżer wynika z faktu, iż warstwa biznesowa jest w całości definiowalna przez użytkownika. Składają się na nią:

Powszechnie dostępna, tania technologia komunikacji

System KC-Menadżer umożliwia komunikację na bazie powszechnie dostępnej technologii e-mail. System automatycznie tworzy, wysyła i odbiera przesyłki e-mail. Każdy sklep należący do sieci powinien mieć dostęp do Internetu (np. poprzez modem) oraz konto pocztowe e-mail. Dzięki wykorzystaniu Internetu koszty komunikacji nawet w rozległych sieciach są niewielkie.

Przegląd najważniejszych funkcji systemu KC-Menadżer

Ewidencja sklepów w sieci
Program umożliwia rejestrację szczegółowych informacji o sklepach należących do sieci. Dane gromadzone są w kartotece sklepów. Ewidencja obejmuje informacje teleadresowe, opis sklepu w siedmiopoziomowej definiowalnej klasyfikacji sieciowej (np. region, lokalizacja, standard itp.), dane właściciela sklepu, właściciela lokalu, informacje o personelu, informacje o planowanych inwestycjach oraz takie informacje jak powierzchnia, godziny otwarcia, rodzaj obsługi i wiele innych. Zaawansowane analizy sprzedaży, zakupów oraz zapasów towarów w sieci Jedną z najważniejszych funkcji programu jest gromadzenie i analiza danych napływających ze sklepów. KC-Menadżer zależnie od potrzeb gromadzi dane bardzo szczegółowe (sprzedaż poszczególnych towarów za każdy dzień, pełne treści dostaw) lub zagregowane (np. sprzedaż i zakupy za dekadę, miesiąc, kwartał). Dostępne w programie raporty dzięki wbudowanym mechanizmom eksploracji danych pozwalają precyzyjnie badać sprzedaż, zakupy i zapasy poszczególnych towarów lub grup towarów. Podczas tworzenia raportów dostępne są następujące mechanizmy:

Po uzyskaniu wstępnej postaci raportu dostępne są kolejne możliwości:

Wyniki raportów można oglądać w postaci wykresów:

Zarządzanie towarami w sklepach Program KC-Menadżer umożliwia centralne sterowanie towarami w sklepach. Dostępne funkcje to:

Możliwe jest sterowanie wszystkimi cechami towarów:

Dzięki profilom zarządzania można elastycznie definiować zakresy i metody zarządzania towarami w sklepach. Tworząc profil zarządzania określamy grupę sklepów, budujemy wzorcową kartotekę towarów oraz definiujemy, w jakim zakresie zmiany w kartotece wzorcowej będą wpływać na towary w sklepach należących do profilu. Profile mogą być wykorzystywane do określania różnych zasad zarządzania poszczególnymi sklepami lub grupami sklepów (np. inny asortyment, odmienna polityka cenowa) oraz do określania różnych zakresów merytorycznych zarządzania (np. "Tworzenie i porządkowanie kartoteki słodyczy", "Zarządzanie cenami przypraw") - pozwala to przydzielić różne zakresy czynności poszczególnym osobom w centrali.